Deze zeldzame auto's zijn te koop

Excalibur Phaeton 5 Te Koop

 Een 2 deurs droomauto waarmee u ieders aandacht trekt. Een Amerikaanse auto “over de top”. Dit is geen replica maar geheel met de hand onder eigen licentie gebouwd, geïnspireerd door de befaamde Mercedes SSK van 1926. Van binnen en van buiten zonder terughoudendheid in nieuwstaat teruggebracht. Als u voorbij rijdt heeft de lokale nek-therapeut overwerk, dit is de meest aandachttrekkende auto die er in Nederland rondrijdt. Chroom en lak glanzen u tegemoet en deze auto zoeft over de weg zoals dat alleen vroeger kon; met een sfeer uit de bekende film The Great Gatsby met Leonardo Dicaprio in een dramatische hoofdrol.

Deze Excalibur Phaeton V Cabriolet uit 1984 is een opvallende en luxueuze auto, onderdeel van de serie neoklassieke auto's geproduceerd door Excalibur Automobile Corporation in Wisconsin USA. Deze auto’s staan bekend om hun unieke design, waarbij de grandeur en stijl van klassieke auto’s uit begin 20e eeuw gecombineerd worden met moderne techniek en comfort. Destijds konden alleen welgestelde mensen zo’n auto betalen. De Phaeton V, een model uit de jaren 80, vertegenwoordigt de voortzetting van Excalibur's traditie van het bouwen van auto's met een onderscheidend en tijdloos uiterlijk. Deze voertuigen werden vaak gezien als symbolen van prestige en luxe. In tegenstelling tot de auto’s uit de jaren twintig was de Excalibur voorzien van zeer betrouwbare onderdelen en in een uitvoering waar men destijds alleen maar van kon dromen. Onder de motorkap van deze Phaeton V ligt een krachtige 5-liter V8 Chevrolet-motor die op de testbank is afgesteld (rapport beschikbaar).  Deze motoren boden een combinatie van zeer betrouwbare prestaties en voldoende vermogen, waardoor de auto geschikt was voor zowel dagelijks gebruik als recreatief gebruik. De motor verkeert in vrijwel nieuwstaat, start en loopt als een zonnetje, de automatische versnellingsbak schakelt feilloos. De gehele voortstuwing is nagekeken en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Er is een onderhoudshistorie aanwezig.

Het exterieur van de Excalibur Phaeton V Cabriolet was opvallend en stijlvol, met veel aandacht voor elk detail. Het ontwerp bevatte elementen die deden denken aan de klassieke auto's uit de jaren twintig en dertig, zoals een lange motorkap, ronde koplampen en ronde elegante lijnen. De cabrioletversie voegde een extra dimensie van stijl en rijplezier toe. Er kan geen sprake zijn van roestvorming nu of in de toekomst, de carrosserie is geheel gemaakt van zeer stevig composietmateriaal. De stevige linnen kap is elektrisch/hydraulisch omhoog en omlaag te brengen, de kap verkeert in uitstekende staat. Alle cabrio-hydrauliek is door de eigenaar vernieuwd. Daarnaast, en dat maakt deze Excalibur mede uniek, is er een waardevolle zwarte hardtop die de auto doet denken aan voormalig gangstergebruik.  

Het interieur van de Phaeton V was luxe en comfortabel, veelal afgewerkt met hoogwaardige materialen als leer en hout. De cabine is ontworpen om zowel comfortabel als functioneel te zijn, met voldoende ruimte en moderne voorzieningen die zorgden voor een aangename rijervaring. De auto is voorzien van een airconditioningsysteem, als teken van buitensporige luxe voor een cabriolet en een krachtige radio. Technisch combineerde de Excalibur Phaeton V de charme van een klassieke auto met de betrouwbaarheid en het comfort van een moderne auto. Hoewel het geen technologische vernieuwer was, bood het een unieke combinatie van stijl en functionaliteit. Deze Excalibur verkeert vrijwel in museumstaat, heeft altijd droog gestaan en is niet met slecht weer gereden. Dit betekent dat de onderzijde in dezelfde staat verkeert als de zichtbare delen van de carrosserie. Glimmend.

Dit is misschien wel de mooiste Excalibur van Nederland. De binnenkant, de buitenkant en de onderkant zijn in zeer nette staat. Uiteraard loopt en rijdt deze auto zeer goed. De zeldzame hardtop wordt bij de auto meegeleverd.


In 2022 werd de Excalibur ingezet voor een schitterende documentaire over Ellen ten Damme, een in Nederland bekende zangeres en actrice. 
Daarnaast werden stijlvolle trouwpartijen opgeluisterd met een onvergetelijke atmosfeer die de auto teweeg bracht. De Excalibur Phaeton V Cabriolet uit 1984 blijft een bijzonder voertuig voor liefhebbers van unieke en neoklassieke auto's. Het vertegenwoordigt een niche in de autowereld waar de esthetiek en waarden van het verleden samenkomen met de technologie en het comfort van het heden. Deze auto zal gegarandeerd de aandacht trekken, waar u ook gaat, verkeert in uitstekende staat en is de prijs zeker waard. Een representatief taxatierapport uit 2023 geeft een waarde aan van 75.000 euro. Deze waanzinnig mooie Excalibur Phaeton V Cabriolet staat te koop bij Venema Classic Cars in Drempt in Nederland. Deze auto is vanaf 02-Januari-2024 in Nederland Wegenbelastingvrij.


English:

A 2-door dream car with which you will attract everyone's attention. An American car “over the top”. This is not a replica but built entirely by hand under own license, inspired by the famous Mercedes SSK of 1926. Restored to new condition inside and out without restraint. As you drive past, the local neck therapist is working overtime; this is the most attention-grabbing car driving around in the Netherlands. Chrome and paint shine and this car zooms down the road like it only used to; with an atmosphere from the famous film The Great Gatsby with Leonardo DiCaprio in a dramatic leading role.
A model from the 1980s, the Phaeton V represents the continuation of Excalibur's tradition of building cars with a distinctive and timeless appearance. These vehicles were often seen as symbols of prestige and luxury. In contrast to the cars of the 1920s, the Excalibur is equipped with very reliable parts and in a version that people could only dream of at the time. Under the hood of this Phaeton V lies a powerful 5-liter V8 Chevrolet engine that has been tuned on a test bench for the best performance. A tuning report is available. These engines offered a combination of very reliable performance and sufficient power, making the car suitable for both daily and recreational use. The engine is in virtually new condition, starts and runs like a charm, the automatic gearbox shifts flawlessly. The entire propulsion has been checked and fitted with new parts where necessary. There is a maintenance history available.
The exterior of the Excalibur Phaeton V Cabriolet was striking and stylish, with great attention to every detail. The design included elements reminiscent of the classic cars of the 1920s and 1930s, such as a long hood, round headlights and rounded elegant lines. The convertible version added an extra dimension of style and driving pleasure. There can be no rust formation now or in the future, the body is made entirely of very sturdy composite material. The sturdy linen hood can be raised and lowered electrically/hydraulically; the hood is in excellent condition. All convertible hydraulics have been renewed by the owner. In addition, and this makes this Excalibur unique, there is a valuable black hardtop that gives the car of former gangster look.
The interior of the Phaeton V is luxurious and comfortable standard 1984, often finished with high-quality materials such as leather and wood. The cabin is designed to be both comfortable and functional, with ample space and modern amenities that made for a pleasant driving experience. The car is equipped with an air conditioning system, a sign of excessive luxury for a convertible, and a powerful radio.
Technically, the Excalibur Phaeton V combined the charm of a classic car with the reliability and comfort of a modern car. While not a technological innovator, it offered a unique combination of style and functionality. This Excalibur is virtually in museum condition, is always been kept dry and has not been driven in bad weather. This means that the underside is in the same condition as the visible parts of the bodywork. Shiny.
This is perhaps the most beautiful Excalibur in the Netherlands. The inside, the outside and the bottom are in very neat condition. Naturally, this car runs and drives very well. The rare hardtop will be issued with the car.
In 2022, the Excalibur was used for a beautiful documentary about Ellen ten Damme, a singer and actress known in the Netherlands. 

In addition, stylish weddings were enhanced with an unforgettable atmosphere created by the car. The 1984 Excalibur Phaeton V Cabriolet remains a special vehicle for enthusiasts of unique and neoclassical cars. It represents a niche in the automotive world where the aesthetics and values of the past meet the technology and comfort of the present. Guaranteed to turn heads wherever you go, this car is in excellent condition and well worth the price. A representative valuation report from 2023 indicates a value of 75,000 euros. This incredibly beautiful Excalibur Phaeton V Cabriolet is for sale at Venema Classic Cars in Drempt in the Netherlands. This car is road tax free in the Netherlands from January 2, 2024.

Deutsch:

Dieses Excalibur Phaeton V Cabriolet von 1984 ist ein markantes und luxuriöses Auto, Teil der Reihe neoklassischer Autos, die von der Excalibur Automobile Corporation in Wisconsin, USA, hergestellt werden. Diese Autos sind für ihr einzigartiges Design bekannt, das die Pracht und den Stil klassischer Autos aus dem frühen 20. Jahrhundert mit moderner Technologie und Komfort verbindet. Das Design ist vom Mercedes SSK aus den 1920er Jahren inspiriert. Dieser Stil kommt im Film The great Gatsby wunderbar zum Ausdruck. Damals konnten sich nur sehr wohlhabende Leute ein solches Auto leisten.

Der Phaeton V ist ein Modell aus den 1980er Jahren und stellt die Fortsetzung der Excalibur-Tradition dar, Autos mit einem unverwechselbaren und zeitlosen Erscheinungsbild zu bauen. Diese Fahrzeuge wurden oft als Symbole für Prestige und Luxus angesehen. Im Gegensatz zu den Autos der 1920er-Jahre war der Excalibur mit sehr zuverlässigen Teilen ausgestattet und in einer Ausführung, von der man damals nur träumen konnte. Unter der Haube dieses Phaeton V verbirgt sich ein leistungsstarker 5-Liter-V8-Chevrolet-Motor, der auf einem Prüfstand auf die beste Leistung abgestimmt wurde. Ein Testbericht liegt vor. Diese Motoren boten eine Kombination aus sehr zuverlässiger Leistung und ausreichend Leistung, wodurch das Auto sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für den Freizeitgebrauch geeignet war. Der Motor ist nahezu neuwertig, springt an und läuft einwandfrei, das Automatikgetriebe schaltet einwandfrei. Der gesamte Antrieb wurde überprüft und bei Bedarf mit neuen Teilen ausgestattet. Es ist eine Wartungshistorie verfügbar.
Das Äußere des Excalibur Phaeton V Cabriolet war markant und stilvoll, mit viel Liebe zum Detail. Das Design enthielt Elemente, die an die Oldtimer der 1920er und 1930er Jahre erinnerten, wie eine lange Motorhaube, runde Scheinwerfer und abgerundete, elegante Linien. Die Cabrio-Version fügte eine zusätzliche Dimension an Stil und Fahrspaß hinzu. Es gibt weder jetzt noch in Zukunft Rost, die Karosserie besteht komplett aus sehr stabilem Verbundmaterial. Das robuste Leinenverdeck lässt sich elektrisch/hydraulisch anheben und absenken, das Verdeck ist in ausgezeichnetem Zustand. Die gesamte Cabrio-Hydraulik wurde vom Eigentümer erneuert. Darüber hinaus, und das macht diesen Excalibur ebenfalls einzigartig, gibt es ein wertiges schwarzes Hardtop, das den Wagen an den früheren Gangstereinsatz erinnert.

Der Innenraum des Phaeton V war luxuriös und komfortabel und oft mit hochwertigen Materialien wie Leder und Holz ausgestattet. Der Innenraum wurde sowohl komfortabel als auch funktional gestaltet, mit viel Platz und modernen Annehmlichkeiten, die für ein angenehmes Fahrerlebnis sorgten. Das Auto ist mit einer Klimaanlage ausgestattet, ein Zeichen für übertriebenen Luxus für ein Cabriolet, und einem leistungsstarken Radio.
Technisch verband der Excalibur Phaeton V den Charme eines Oldtimers mit der Zuverlässigkeit und dem Komfort eines modernen Autos. Obwohl es kein technologischer Innovator war, bot es eine einzigartige Kombination aus Stil und Funktionalität. Dieser Excalibur befindet sich praktisch in Museumszustand, wurde immer trocken gehalten und wurde nicht bei schlechtem Wetter gefahren. Das bedeutet, dass die Unterseite im gleichen Zustand ist wie die sichtbaren Teile der Karosserie. Glänzend.

Dies ist vielleicht das schönste Excalibur der Niederlande. Innen, außen und unten sind sie in einem sehr gepflegten Zustand. Natürlich läuft und fährt dieses Auto sehr gut. Das seltene Hardtop wird mit dem Auto geliefert. Im Jahr 2022 wurde das Excalibur für einen wunderschönen Dokumentarfilm über Ellen ten Damme, eine in den Niederlanden bekannte Sängerin und Schauspielerin, verwendet. 
Darüber hinaus wurden stilvolle Hochzeiten mit einer unvergesslichen Atmosphäre durch das Auto bereichert. Das Excalibur Phaeton V Cabriolet von 1984 bleibt ein besonderes Fahrzeug für Liebhaber einzigartiger und neoklassischer Autos. Es stellt eine Nische in der Automobilwelt dar, in der die Ästhetik und Werte der Vergangenheit auf die Technologie und den Komfort der Gegenwart treffen. Dieses Auto wird garantiert überall für Aufsehen sorgen. Es ist in ausgezeichnetem Zustand und seinen Preis absolut wert. Ein repräsentatives Wertgutachten aus dem Jahr 2023 gibt einen Wert von 75.000 Euro an. Dieses unglaublich schöne Excalibur Phaeton V Cabriolet steht bei Venema Classic Cars in Drempt in den Niederlanden zum Verkauf.  Dieses Auto ist in den Niederlanden ab dem 2. Januar 2024 von der Kfz-Steuer befreit.